Tjänster

Vi installerar allt från små och enkla frånluftssystem till stora anläggningar med värme, värmeväxling och kyla för t ex större kontorsfastigheter, industrifastigheter samt bostäder

Vi levererar allt från första idé till färdig installation. Vi erbjuder såväl specialtjänster som helhetslösningar, från design och projektering till drift och underhåll. Genom våra samarbetspartners kan vi även erbjuda tillverkning av kanaler och plåtdetaljer

OVK – Obligatorisk ventilationskontroll

Syftet med en OVK är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemet fungerar
Det är också viktigt för att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” och särskilt delmålet om ”God inomhusmiljö”, där OVK spelar en viktig roll. Där är målet att byggnader och deras egenskaper inte ska påverka människors hälsa negativt.

I de allra flesta byggnader görs OVK regelbundet. I tabellen nedan kan du se intervaller för olika kategorier av byggnader.

Byggnader och typ av ventilationssystemIntervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FTX-ventilation.Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

Certifikat/utmärkelse

rating