Om ventilation

I villor från 70-80-talet där tilluft tillförs via ventiler med bara självdrag och frånluft endast finns på toaletter och kök, finns det mycket att spara. Väljer du att installera ett aggregat med värmeåtervinning och med minst 80% verkningsgrad (det är standard på marknaden idag) kan du spara drygt 30% av dina uppvärmningskostnader.
 
Om du bygger nytt hus med passivhusteknik kan du minska dina uppvärmningskostnader med upp till 60%
i jämförelse med förbrukningen i en nybyggd normalvilla. 
 
 
Fördelar med bra ventilation:
  • Minskar risken att utveckla astma och allergier
  • Bidrar till bättre hälsa och därmed lägre sjukfrånvaro
  • Energieffektivt
  • Ökar produktiviteten
  • Nödvändigt i vårat kalla klimat med välisolerade hus